Terndrup Skole

Renovering

Terndrup Skole er blevet renoveret og der er lavet 2 tilbygninger. Sammenbygningen med svømmehallen skaber mange m2 som skolen kan bruge til undervisning og mødeaktivitet.

Andre dele af skolen er renoveret med nye vinduer og der er lavet en indskolings afd i den modsatte ende af Svømmehallen.

Bjarne Brath A/S Bygge og Entreprenørfirma har i tæt samarbejde med bygherre og andre håndværkere skabt et flot rum for idrætsliv og skoleliv i Terndrup.