Assens Børnehave & SFO

Nyopførelse af 1000m2 ny Børnehave Fritidsordning & Dagpleje

  • Vi har udført alt tømrer snedkerarbejdet i fagentreprise.
  • Tagkonstruktionen er udført, med ensidigt fald, og beklædt med tagpap.
  • Udhæng og facadebeklædning af eternit.
  • Automatisk solafskærmning på facader.
  • Opsat indvendige skillevægge af gips/stålskeletter, lyddæmpende lofter og vægbeklædninger.
  • Indvendige stål branddøre, med ABDL.
  • Træ alu facadepartier, med folie på vinduerne til afmærkning.
  • Vi har opsat køkkeninventar og hylder, skærmvægge i toiletter samt garderober til børn og og personale.